Bekijk onze diensten

Gasdichtheidsverklaring

Gasdichtheidsverklaring voor uw (propaan)gasleiding ?  


Een gasdichtheidsverklaring of een keuring. De scheiding tussen deze heeft deels te maken met de de gassoort en werkdruk.

Een (propaangas)leiding met een werkdruk >┬Żbar dient eens per zes jaar of na iedere wijziging gekeurd te worden. Bij een werkdruk  <┬Żbar kan worden volstaan met een gasdichtheidsverklaring gecombineerd met een visuele inspectie voor het bovengrondse leiding deel.

De gasdichtheidscontroles worden uitgevoerd volgens de huidige NEN regelgeving.Snel informatie of een offerte aanvragen

© 2024 Buitenhuis Recreatietechniek | Alle rechten voorbehouden | Instalweb.nl