Bekijk onze diensten

Propaangas (in flessen)

Veiligheid

Gebruik een gasfles op een verantwoorde manier.


Let bij het gebruik van gasflessen op het volgende:

  1. Gasflessen dienen altijd rechtop te staan, neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat een fles kan omvallen.
  2. Zet gasflessen niet langdurig in de volle zon.
  3. Gebruik goedgekeurde gasslangen, beperk de slanglengte en vernieuw gasslangen om de twee jaar.
  4. Zorg voor betrouwbare slangverbindingen.
  5. Gebruik de juiste drukregelaar.
  6. Bij het signaleren van gaslucht, de gaskraan op de gasfles  sluiten. Zorg voor voldoende ventilatie. Zoek het mankement en verhelp deze.

Belangrijk:

Vul een gasfles nooit met autogas (LPG). Dit is levensgevaarlijk en verboden. Een gasfles heeft namelijk geen overdruk- en overvulbeveiliging. Bij het overvullen van een fles kan deze, zelfs nog dagen na het vullen, openbarsten en de volledige propaangasinhoud in één keer vrijkomen. Dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties!

Snel informatie of een offerte aanvragen

© 2024 Buitenhuis Recreatietechniek | Alle rechten voorbehouden | Instalweb.nl